เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยฯ ประกาศเปิดลงทะเบียน กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำหรับรอบเดือนมกราคม 2565 เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 สามารถลงทะเบียนจองออนไลน์โดยการจอง 1 ครั้ง จะสามารถจองได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น จำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติ 100 คน/วัน เท่านั้น และอนุญาตให้มีการพักแรมได้เพียง 1 คืน 


ลงทะเบียนได้ที่>>https://forms.gle/qQbNW4womu3WTMXh9
(เปิดระบบลงทะเบียนในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน)
*** ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนในรอบนี้อีก ***
-เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564
- ระยะเวลาศึกษาธรรมชาติและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1- 31 มกราคม 2565
- กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอัปโหลดเอกสาร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (ในเวลา 00.00 น.)
- ทางเขตฯ จะแจ้งให้คณะนักศึกษาที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ทางอีเมลที่คณะฯ ได้กรอกข้อมูลไว้ในใบคำร้องฯ
- จำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติ 100 คน/วัน เท่านั้น
- การจอง 1 ครั้ง จะสามารถจองได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น
- อนุญาตให้มีการพักแรมได้เพียง 1 คืน เท่านั้น