กทม.ยกเลิกจัดงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565

กทม.ยกเลิกจัดงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 เพื่อหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 2019 สายพันธุ์โอไมครอนจากประชุมศบค. ได้ยกเลิกแผนการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานคร และการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64 – 1 ม.ค.65 เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด 2019 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

ในส่วนของภาคเอกชนที่ได้เตรียมการจัดงานไว้แล้ว และต้องการที่จะจัดงานต่อไป ทางกทม.ขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด  ต้องมีการคัดกรอง การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง การจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีน หรือผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน 72 ชม. และต้องลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน

ที่มา  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์