นับถอยหลังเปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยาครั้งแรกในรอบ 3 ปี!! ดีเดย์ปีใหม่วันที่ 1 ม.ค. 65 ต้องจองล่วงหน้าในแอพ QueQ ระบบใหม่เท่านั้น
หลังจากปิดไป 3 ปี เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเอง ปีใหม่นี้อ่าวมาหยา พร้อมจะกลับมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของชายหาดที่สวยติดอันดับโลกอีกครั้งในรอบ 3 ปี!! โดยวันที่ 1 ม.ค. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ อย่างเป็นทางการ


ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแพลนจะเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน อันได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ซึ่งรวมถึงอ่าวมาหยาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพ QueQ โดยมีวิธีการจองเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลรูปแบบใหม่ ที่เริ่มใช้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
มาตรการในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ


สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแบบไป-กลับ

1. ต้องผ่านการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ

2. ประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด โดย รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ

4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยานกำหนด ซึ่งออกตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แต่ละจังหวัดกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในขณะนั้น โดยตรวจสอบเพิ่มเติมกับอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยานนั้น ๆ ก่อนวางแผนการเดินทาง


สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้าง (บ้านพัก/เต็นท์) จะต้องมี

- หลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด หรือ

- ใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน หรือ

- ผลการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หรือ

- ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดลงทะเบียนที่พัก (ต้องนำชุดตรวจ ATK มาเอง)

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


เรื่อง  มาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน


ที่มา : Facebook สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand และ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี