เปิดวิธีการจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแพลนจะเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังและสตูล วันนี้ชิลไปไหนจะมาแนะนำวิธีการจองเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล รูปแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นี้
อุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง มีดังนี้

1.  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

2. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่

3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

5. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

6. อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)

7. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

8. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

9. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

10. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

11. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

12. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

13. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

14. อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

เปิดวิธีการจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ในส่วนของวิธีการจองเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นี้ มีดังต่อไปนี้

1. ค้นหาชื่ออุทยานแห่งชาติทางทะเล

เปิดวิธีการจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

2. เลือกแห่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติที่เราสนใจ

เปิดวิธีการจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ


3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

เปิดวิธีการจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

4. นำบัตรคิวไปแสดงยืนยันตัวตน

เปิดวิธีการจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ที่มา : https://chill.travel/3Fk0cmo