เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของไวรัสโควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโดยอนุญาตให้ผู้ที่มีใบสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วผ่านระบบ DLT e-learning โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ 
สำหรับการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกนั้น เป็นการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี


ข้อควรรู้!

ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรมเพื่อความสะดวกในการดำเนินการแนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

หรือ https://gecc.dlt.go.th

ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม


ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ดังนี้

1. เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning https://www.dlt-elearning.com/Home สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต) จากนั้นเลือก "ลงทะเบียน" (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

3. เลือกตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ "แบบทดสอบก่อนอบรม"

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!


4. เลือกหัวข้อ "แบบทดสอบก่อนอบรม"

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

5. ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

เปิดขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน ไม่ต้องไปขนส่ง!

6. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป


ที่มา : https://chill.travel/3IFsGc0