สายเที่ยวที่มีแพลนเดินทางไปต่างประเทศเตรียมตัวให้ดี กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Vaccine Passport)" ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม จำกัดจำนวน 5,000 คน/วัน


วิธีการขอ e-Vaccine Passport

1.เปิดแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม คลิกเข้าไปที่เมนู International Certificate


2.คลิกที่เมนูขอหนังสือรับรองฯ /เพิ่มข้อมูลวัคซีน

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ จากนั้นก็คลิกเลือกรูปแบบการขอหนังสือเดินทาง ซึ่งถ้าคลิกที่รับหนังสือฯ ชนิดอเล็กทรอนิกส์ e-Vaccine Passport จะไม่มีค่าธรรมเนียม ฟรีถึง 31 ธันวาคม 2564