ข่าวดี! ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ กลับมาเปิดแล้ว เริ่มวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ วันแรก ใครแพลนไปเที่ยวเชียงใหม่ปลายปีนี้ เตรียมตัวไปเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันได้
หลังจากที่หยุดกิจกรรมการซื้อขายสินค้าบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่ บริเวณประตูท่าแพ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ล่าสุด เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศ เปิดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงใหม่ (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด