ประกาศเปิดเขาช้างเผือก วันที่ 24 พ.ย.64 - 31 ม.ค. 65 จองคิวขึ้นเขาช้างเผือกได้เลย ดูรายละเอียดที่นี่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเปิดกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565  โดยเริ่มเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาช้างเผือกต้องจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ครบ 2 เข็มและจะต้องนำใบแสดงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) หรือ RT-PCRมาแสดงก่อนขึ้นเขา
สำหรับกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก กำหนดระยะเวลาในการเดิน 2 วัน 1 คืน ซึ่งจะมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นลูกหาบแบกสัมภาระ และมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและสื่อความหมายธรรมชาติ 

โดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ทางอุทยานฯ เป็นผู้กำหนด และ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ครบ 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และจะต้องนำใบแสดงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) หรือ RT-PCR ที่ทางราชการออกให้ไม่เกิน 2 วัน ก่อนขึ้นเขาช้างเผือก ผู้ใดไม่นำมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเขาเด็ดขาด


ติดต่อจองคิว : โทร. 034 - 510979 , 098 - 2520359


ประกาศเปิดเขาช้างเผือก วันที่ 24 พ.ย.64 - 31 ม.ค. 65 จองคิวขึ้นเขาช้างเผือกได้เลย ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศเปิดเขาช้างเผือก วันที่ 24 พ.ย.64 - 31 ม.ค. 65 จองคิวขึ้นเขาช้างเผือกได้เลย ดูรายละเอียดที่นี่

ที่มา : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ