ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ สำหรับผู้ประกันตน ม.33, ม.39  ใน รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางเพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศชักชวนให้ผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับตรวจสุขภาพฟรี ในสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าร่วมการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น


โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมรายการได้ที่ https://www.sso.go.th/
หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือสอบถามได้ที่ 
https://www.facebook.com/ssofanpage


ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ สำหรับผู้ประกันตน ม.33, ม.39  ใน รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ