ประกาศ! อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นพิชิตยอดเขา

หลังจากที่ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ปิดการท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว และเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเปิดให้ท่องเที่ยวอีกครั้ง ล่าสุดทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นภูกระดึงแล้วโดยทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นภูกระดึงดังนี้

วัน จ.-พฤ. เวลา 06.00-13.00 น.

วัน ศ.-อา. เวลา 05.30-13.00 น.

**หมายเหตุ : หลังจากเวลา 13.00 น. ไม่อนุญาตให้ผ่านขึ้นเขาทุกกรณี!!


ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เน้นย้ำการท่องเที่ยวแบบ New Normal Universal Prevention for Covid-19 โดยได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว

1.1 ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขามาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ดังนี้

1.1.1 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.1.2 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม

1.1.3 ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม

1.1.4.ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)

1.1.5 วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.1.6 ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)

ประกาศ! อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นพิชิตยอดเขา

ที่มา : https://chill.travel/3BS5CST