เปิดจองขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 10 - 19 พ.ย.นี้
เตรียมตัวให้พร้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเปิดจองขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ผ่านทางเว็บไซต์วันที่ 10-19 พฤศจิกายนนี้ ระยะเวลาการจอง 10 วันเท่านั้น และจะเปิดให้เดินขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 64 - 15 กุมภาพันธ์ปี 65 พลาดครั้งนี้รออีกทีปีหน้ากันเลย มาชมรายละเอียดขั้นตอนการจองได้ที่นี่เลยขั้นตอนการจอง
1. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการจองให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง
2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการจองให้ครบถ้วน ก่อนทำการจอง ซึ่งประกอบด้วย
- บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาธรรมชาติทุกคนในกลุ่มในรูปแบบไฟล์ JPG
- ใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบไฟล์ JPG (ใบรับรองการฉีควัคซีน ที่ใช้ในการอัปโหลดการจองสิทธิ์สามารถแคปหน้าจอจากแอพหมอพร้อม หรือ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19)
- ดาวน์โหลดเอกสารการขออนุญาตเข้าเขตฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในเว็บไซต์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และกรอกข้อมูลในเอกสาร เพื่ออัปโหลดเข้าระบบการจอง ภายหลังชำระเงินเสร็จสิ้น
3. การจอง ทำการเลือกวันที่ต้องการเดินศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.64 - 15 ก.พ. 65 *ไม่อนุญาตให้จองในคืนวันพุธและอนุญาตให้ค้างแรมบนดอยได้เพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น รวมถึงมีการจำกัดนักศึกษาธรรมชาติเพียง 100 คน/วัน
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว (คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด) รวมถึงอัปโหลดบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบไฟล์ JPG ของนักศึกษาธรรมชาติทุกคนลงในระบบ
5. เลือกบริการที่ต้องการ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาธรรมชาติและอุปกรณ์การพักแรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ทราบภายหลัง) รวมถึงเลือกช่วงเวลาในการอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. (จำกัดช่วงเวลาอบรมรอบละ 50 คนเท่านั้น)
6. ยืนยันการจอง โดยกรอกอีเมลและหมายเลขบัญชีของตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม (กรณีมีความจำเป็นต้องคืนค่าใช้จ่าย) นักศึกษาธรรมชาติต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันการจอง โดยภายหลังยืนยันการจอง จะไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าศึกษาธรรมชาติและรายชื่อผู้เข้าศึกษาธรรมชาติได้ รวมถึงทางเขตฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการจองสิทธิ์ทั้งหมด เว้นแต่กรณีมีการประกาศล็อคดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และนักศึกษาธรรมชาติต้องมาเข้ารับการอบรมก่อนวันเดินศึกษาธรรมชาติล่วงหน้า 1 วันก่อน หากไม่มาเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเดินศึกษาธรรมชาติ และทางเขตฯ จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาธรรมชาติดังกล่าวเดินศึกษาธรรมชาติ รวมถึงจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการจองสิทธิ์ทั้งหมดอีกด้วย
7. ทำการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลังพร้อมกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย) ตรวจสอบสถานะการจองและสถานะการชำระเงิน รวมถึงทำการอัปโหลดเอกสารการขออนุญาตเข้าเขตฯ ที่ทำดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลไว้แล้ว ลงในระบบ
8. เตรียมตัวมาอบรมล่วงหน้าก่อนขึ้นดอย 1 วัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมกับผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงหรือตรวจ ATK ณ สถานที่อบรม

เปิดจองขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 10 - 19 พ.ย.นี้เปิดจองขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 10 - 19 พ.ย.นี้
เปิดจองขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 10 - 19 พ.ย.นี้ที่มา : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่