เตรียมจัดงานลอยกระทงที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายนนี้กทม.เตรียมจัดงานลอยกระทงที่ถนนคนเดินโอ่งอ่าง เตรียมพบกับ Street Music การแสดงเปิดหมวก ตั้งแต่วันที่ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ 19-21 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เริ่มตั้งแต่สะพานดำรงสถิตจนถึงสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา และแยกราชวงศ์ถึงสะพานภาณุพันธุ์ ซึ่งมีการเปิดพื้นที่การแสดงดนตรี "Street Music" กิจกรรมดนตรีเปิดหมวก เพื่อสนับสนุนศิลปิน นักร้อง และนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19    จึงขอเชิญชวนนักดนตรีมืออาชีพและสมัครเล่น ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี “Street Music”  ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทง 

ซึ่งนักดนตรีสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 7 พฤศจิกายนนี้ที่  https://forms.gle/BrDnPZrzmWrGk8J97  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว


ที่มา :  กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว