อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ประกาศเปิดให้บริการพักแรม”บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง” แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


โดยมีหลักเกณฑ์ในการเข้าพักดังนี้
1. นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าพักแรมต้องได้รับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำหนด
- ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม
- ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม
- ฉีดวัคซีนแบบผสม Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2
- วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- และผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) หรือ วิธี RT - PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน)  โดยต้องเป็นผลการตรวจจากสถานพยาบาล (เท่านั้น)

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. ลงทะเบียนเข้าท่องที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าไม่เกิน 15 วัน ผ่านแอพลิเคชั่น Que Q
4. จำกัด จำนวน 580 คน/วัน (ลานกางเต็นท์ลำตะคอง)
5. ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด
 กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


ที่มา : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่