เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดให้ท่องเที่ยวและกางเต็นท์ 1 พ.ย. 64 นี้

หลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวเพราะป้องกันโควิด -19 สภาพแวดล้อมบริเวณเขาพะเนินทุ่ง ได้เกิดฟื้นตัวคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก สมกับเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย ทางกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีกครั้ง 1 พ.ย. 64 นี้
สำหรับบริเวณจุดชมวิวของยอดเขาพะเนินทุ่ง อุทยานฯแก่งกระจาน ได้กำหนดเวลาในการใช้เส้นทางสายนี้ คือ จะเปิดให้รถขึ้นเขาขาไป 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 05.30 – 07.30 น. และช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. สำหรับขาลงมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 09.00 – 10.00 น. และช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น. ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดให้ท่องเที่ยวและกางเต็นท์ 1 พ.ย. 64 นี้

เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดให้ท่องเที่ยวและกางเต็นท์ 1 พ.ย. 64 นี้

สำหรับจุดที่ 2 ยอดเขาพะเนินทุ่ง เป็นเขาที่สูงประมาณ 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง การเดินเท้าขึ้นยอดเขาพะเนินทุ่งมี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเริ่มจากกิโลเมตรที่ 27.5 ของเส้นทางสายวังวน – พะเนินทุ่ง โดยเดินข้ามลำธารหลายสายก่อนขึ้นถึงยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง


อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มจากบริเวณกิโลเมตรที่ 30 ของเส้นทางสายวังวน – พะเนินทุ่ง ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง โดยต้องข้ามเนินเขาหลายลูก เป็นแหล่งดูนกป่า โดยเฉพาะนกกะลิงเขียดหางหนาม ซึ่งหากินในบริเวณใกล้เคียง ผู้สนใจต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ เพื่อช่วยนำทาง

เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดให้ท่องเที่ยวและกางเต็นท์ 1 พ.ย. 64 นี้

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) 

โทรศัพท์ : 0910504461 หรือ 032772311

ที่มา : https://chill.travel/3n77nq0