จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมเปิดท่องเที่ยวเทศกาลทุ่งดอกบัวตองบาน ดอยแม่อูคอ อย่างเป็นทางการวันที่ 11 พ.ย. นี้
สายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมเปิดท่องเที่ยวเทศกาลทุ่งดอกบัวตองบาน ดอยแม่อูคอ วันที่ 11 พ.ย. นี้  ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19


นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของดอกบัวตองที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามทั่วหุบเขาบนดอยแม่อูคอความพิเศษในปีนี้คือ  เรายังจะได้ชมความงามของต้นไม้และดอกไม้ชนิดอื่นที่มีการปลูกเสริมเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามให้กับทุ่งบัวตอง อาทิ ต้นนางพญาเสือโคร่ง และต้นคริสมาสต์  ซึ่งคาดว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษกว่าทุกปี 


ขณะที่ทาง อบต. ดอยแม่อูคอมีการจัดเตรียมสถานที่จุดกางเต็นท์สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักค้างคืนท่ามกลางวงล้อมของดอกบัวตองกลางสายหมอกบนความสูง 1,600 เมตร ในเนื้อที่ความกว้างกว่า 500 ไร่ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมมีศาลาจุดชมวิวที่มองเห็นทุ่งบัวตองได้รอบ 360 องศา มีบริการเครื่องดื่ม เต็นท์พัก ห้องน้ำ และบริการอื่น ๆ เตรียมไว้อย่างครบครัน


โดยในปีนี้กำหนดเปิดท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย 64 ซึ่งขณะนี้ดอกบัวตองกำลังตูม คาดว่าในวันเปิดจะเริ่มเบ่งบานสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี


ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังวนอุทยานทุ่งบัวตองแม่อูคอได้นอกจากจะต้องผ่านการคัดกรองจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ยังจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ  2 เข็ม หรือใบรับรองผลการตรวจทาง ATK มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กันทุกรายด้วย


สำหรับมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

1. ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกช่องทางสแกน QR Code "สวัสดีแม่ฮ่องสอน" หรือ บันทึกภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วัดไข้ ซักประวัติและความเสี่ยง ณ จุดตรวจคัดกรองที่กำหนด หรือ สถานประกอบการที่เข้าไปใช้บริการ ในกรณีที่มีไข้ หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) ทุกราย

2.ให้ผู้เดินทางแสดงประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง หรือ ให้แสดงผลการตรวจโรคโควิด-19 ด้วยด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) หรือ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือ หน่วยตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข นับจากวัน เวลา ที่แสดงผลการตรวจถึงวัน เวลา ที่เดินทางมาถึง จุดตรวจคัดกรอง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ได้รับการยกเว้นการแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคน และผลการตรวจโรคโควิด-19

3.กรณีไม่มีเอกสาร หลักฐาน หรือ ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เกินระยะเวลา ตามข้อ 2 ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) ณ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือ หน่วยตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ สถานที่อื่นที่จุดตรวจคัดกรองแห่งนั้น ๆ เป็นผู้กำหนดเพิ่มเติม โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด  กรณีผู้เดินทางไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง จะแจ้งให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด หรือ หากจะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดจะต้องเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันของรัฐที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน