เปิดแล้ว! อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ท่องเที่ยวแบบ New Normal เช้า-เย็นกลับ ซื้อตั๋วล่วงหน้า 1 วัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลอันดามันแบบไปเช้า-เย็นกลับ (One Day Trip) ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค. 2565 โดยยึดหลักการท่องเที่ยวแบบ New Normal ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ภายใต้มาตรการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับมาตรการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในครั้งนี้ได้ดำเนินการในรูปแบบ New Normal โดยซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน สามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ 14 ตุลาคม จนถึง 14 พฤษภาคม โดยแบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ (One Day Trip) และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน ได้กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 3,850 คนต่อวัน

เปิดแล้ว! อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ท่องเที่ยวแบบ New Normal เช้า-เย็นกลับ ซื้อตั๋วล่วงหน้า 1 วัน

เปิดแล้ว! อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ท่องเที่ยวแบบ New Normal เช้า-เย็นกลับ ซื้อตั๋วล่วงหน้า 1 วัน

ในส่วนของผู้ประกอบการจากพื้นที่ขยาย โครงการ ภูเก็ต Sandbox ทางอุทยานฯ มีการตรวจคัดกรองตามระบบ SHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ผู้ประกอบการ ที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าผ่านมาตรฐานการ รับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้ว ก็สามารถดำเนินการเข้ามาซื้อตั๋วได้ ประกอบด้วย คนขับเรือ ไกด์ แต่ในส่วนเรือที่ยังไม่ผ่าน SHA PLUS จะต้องนำใบตรวจวัคซีน ใบฉีดยาวัคซีน นำมาประกอบในการซื้อตั๋วทุกคน ส่วนนักท่องเที่ยวเองต้องผ่านการรับรองของผู้ประกอบการที่มีบัญชีรายชื่อตามแบบที่ต้องลงรายชื่อก่อนล่วงหน้าจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนของจังหวัด หลังจากที่เรือลงไปแล้วก่อนขึ้นเกาะก็จะมีระบบ New Normal ที่ผ่านมาตรฐานของ ปี 2564 ด้วยเช่นกัน

เปิดแล้ว! อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ท่องเที่ยวแบบ New Normal เช้า-เย็นกลับ ซื้อตั๋วล่วงหน้า 1 วัน

ที่มา : https://chill.travel/2YZGPia