อัพเดต การเปิด - ปิด สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญๆ ในจังหวัดน่าน เดือน ต.ค. 2564
1. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง เปิดปกติ

2. วัดมิ่งเมือง เปิดปกติ

3. วัดสวนตาล เปิดปกติ

4. วัดภูมินทร์ เปิดปกติ

5. วัดศรีพันตัน อำเภอเมืองน่าน เปิดให้เข้าชมปกติ

6. วัดพระธาตุเขาน้อย เปิดปกติ

7. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) เปิดปกติ*** งดให้บริการรถรางนำเที่ยวรอบ อ.เมืองน่าน อย่างไม่มีกำหนด

8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เปิดปกติ

9. วัดหัวข่วง เปิดปกติ

10. ศูนย์อำนวยการตำรวจท่องเที่ยว (ตู้บริการ) เปิดปกติ

11. ท่าอากาศยานน่านนคร เปิดปกติ

12. วัดเจดีย์ เปิดปกติ

13. ททท. สำนักงานน่าน เปิดปกติ

14. วัดบุญยืน เปิดปกติ

15. บ่อเกลือโบราณ (บ่อที่1,2) ปิดเนื่องจากเป็นประเพณีวันเข้าพรรษา จะเปิดอีกทีหลังจากออกพรรษาแล้ว

16. อุทยานแห่งชาติแม่จริม  เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่ 16 ต.ค 64 เป็นต้นไป

17. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เปิดปกติ

18. วัดหนองบัว ปิดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่มีกำหนดเปิดที่ชัดเจน

19. วัดศรีมงคล (ก๋ง) เปิดปกติ

20. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในส่วนของที่ทำการอุทยานฯ,เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอกชมพูภูคา, จุดชมวิว1715, จุดชมวิวลานดูดาว, เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์ (ดงหญ้าหวาย), เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยภูแวและน้ำตกตาดหลวง ตั้งแต่ 1 ต.ค 64 เป็นต้นไป

21. วัดภูเก็ต เปิดปกติ

22. วัดพระธาตุเบ็งสกัด เปิดปกติ

23. ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค 64 เป็นต้นไป

24. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ปิด รอทำ MOU กับชุมชน ติดตามประกาศอัพเดทอีกครั้งหนึ่ง
25. วัดบ่อแก้ว เปิดเฉพาะส่วน *** ปิดพระวิหารไม่ให้นทท. เข้า แต่ยังเปิดให้เข้ามาชมส่วนนอกของพระวิหารและบริเวณรอบวัดได้

26. ที่ว่าการอำเภอสันติสุข เปิดปกติ *** ทุกแหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอสันติสุข

27. วัดหนองแดง ปิด *** เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่มีกำหนดเปิดที่ชัดเจน

28. วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ เปิดปกติ

29. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เปิดปกติ

30. อบต.และ อำเภอทุ่งช้าง เปิดปกติ

31. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดปกติ

32. อบต.ห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปิด*** สามารถเข้าไปติดต่อที่อบต.ได้อยู่ แต่ด่านห้วยโก๋น-น้ำเงิน รวมถึงตลาดนัดยังปิดไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และยังไม่มีกำหนดเปิด


ที่มา : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน