โครงการทัวร์เที่ยวไทยเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิได้แล้ว รัฐช่วยออกค่าเที่ยว 5 พันบาท กำหนด 1 คน/ 1 สิทธิ รวมทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ ตั้งแต่ 8 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565ขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิทัวร์เที่ยวไทย


วิธีการใช้สิทธิ


การชำระเงิน


หากต้องการยกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวต้องทำอย่างไร?


การเช็คอินและเช็คเอาท์การตรวจสอบรายการย้อนหลัง


ที่มา : https://chill.travel/3AtQHgW