เปิดขั้นตอนจองโรงแรม/ที่พัก โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 – 23 ม.ค. 65

หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มงวดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนเริ่มเตรียมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม ร้อยละ 40 ให้คูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินอีก ร้อยละ 40 ในการเดินทางท่องเที่ยว วันนี้ชิลไปไหนจึงรวบรวมขั้นตอนจองโรงแรม/ที่พัก โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มาฝาก ซึ่งจะเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 – 23 ม.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ขั้นตอนจองโรงแรม/ที่พัก (จองกับที่พักโดยตรง) โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3


1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

คนที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

*ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้


2. จองห้องพักกับโรงแรม

 เมื่อถึงวันเปิดจองตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 – 23 ม.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. สามารถติดต่อโรงแรมโดยตรง ทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรม โดยจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน *ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน และไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้


3. ชำระเงินผ่าน App เป๋าตัง

เมื่อทำการจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรมโดยตรงเรียบร้อยแล้ว จะได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่าน App เป๋าตัง จากนั้นให้ทำการตรวจสอบข้อมูลรายการ และดำเนินการชำระเงิน (ร้อยละ 60) ผ่าน G-Wallet


4. รับคูปองใน App เป๋าตัง

เมื่อทำการจองและจ่ายเงินสำเร็จระบบส่งคูปองสำหรับ check-in ที่โรงแรมเข้า App เป๋าตัง


5. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด

Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด ในระหว่างการเข้าพัก (หลัง 17:00 น.) จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ มูลค่าสูงสุด 600 บาท ต่อห้องต่อคืนวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง 


6. Check out

Check out ตามวันที่กำหนด โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอาท์


หมายเหตุ

กรณีรับสิทธิตั๋วเครื่องบินโดยรัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet ห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร นั้น ต้องลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 และจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น

เปิดขั้นตอนจองโรงแรม/ที่พัก โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 – 23 ม.ค. 65

ที่มา : https://chill.travel/2IFiA0g