ตามที่ภาครัฐได้มีประกาศฉุกเฉินเรื่องผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  ที่ผ่านมาให้สวนสัตว์สามารถเปิดบริการได้นั้น ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข ขอกำหนดเปิดให้บริการใหม่อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของมาตรการต่างๆ ในด้านงานบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ภาครัฐกำหนด  เพิ่มความมั่นใจ และความประทับใจในการเที่ยวชมอย่างปลอดภัยทั้งครอบครัวให้กับทุกคน ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข แจ้ง กำหนดเปิดให้บริการใหม่อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 9  ตุลาคม 2564 นี้ ทั้ง 2 โซน ดังนี้

1. ซาฟารีปาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 09.00 - 16.30 น. 

2. มารีนปาร์ค เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/safariworld.bangkok และ Line : @safariworldbkk

ที่มา : https://chill.travel/3l6Pxng