เชียงใหม่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมีผลตรวจโควิดหรือได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดการท่องเที่ยวที่ภูชี้ฟ้า และวัดร่องขุ่นที่เริ่มคึกคักตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา


สำหรับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามการประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

1. สามารถผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ในกรณีเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์
2. หรือผู้ที่มีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
3.หรือเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถขอผ่อนผันยกเว้นไม่กักตัว 14 วัน ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 


สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ

1. จะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่
2. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 


ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วอยู่ที่ 650,646 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59 จากจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,261,223 คน ( ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ) นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบและศึกษามาตรการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทางเว็บไซต์ www.chiangmai.go.th/covid19/procedure.html หรือ  https://www.facebook.com/chiangmaihealth

ที่มา : https://www.tatnewsthai.org/


ส่วนจังหวัดเชียงรายทางเพจ วัดร่องขุ่น - Wat Rong Khun - White Temple , Chiang Rai , Thailand ได้มีการประกาศเปิดให้เที่ยววัดร่องขุ่นเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมาแต่ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกๆท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และ ระเบียบในการเข้าชมศาสนสถาน

ภาพจาก วัดร่องขุ่น - Wat Rong Khun - White Temple , Chiang Rai , Thailandและเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า-Phu Chi Fa National Park ได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าแบบนิวนอร์มอล โดยมีข้อกำหนดว่า 

1.ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
2.ห้ามจุดไฟประกอบอาหาร และผิงไฟ ในอุทยานฯ
**ทำได้เฉพาะในรีสอร์ตตามหมู่บ้าน**

ซึ่งหลังจากการประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในเชียงรายก็ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายกลับมาคึกคักอีกครั้ง


เกณฑ์การเดินทางทางเข้าจังหวัดเชียงราย