ธนาคารออมสินเตรียมปล่อยสินเชื่อคนตกงาน เยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ตกงานในอัตราดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้สูงสุดคนละ 1 แสนบาท เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 นี้เป็นต้นไปข่าวดีสำหรับใครที่กำลังตกงานกันอยู่ตอนนี้ ธนาคารออมสินได้เตรียมออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยคนตกงาน วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดยโครงการนี้จะเริ่มในเดือนต.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 


สำหรับวงเงินในการให้สินเชื่อต่อของทางธนาคารจะขึ้นอยู่กับการลงทุนของผู้กู้แต่ละราย โดยให้กู้ต่ำสุด 30,000 บาทต่อคน สูงสุด 100,000 บาทต่อคน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกงานได้กว่า 1 แสนรายให้มีงานทำ โดยนำเงินกู้ที่ได้รับไปลงทุนทำธุรกิจหรือกิจการของตนเองต่อไป


เงื่อนไขของผู้รับสินเชื่อคนตกงาน

ผู้ที่จะได้รับสินเชื่อจะต้องผ่านการอบรมตามโครงการของธนาคารก่อน ซึ่งจะมีการอบรมอาชีพต่างๆ ให้ผู้ขอกู้ตามที่ต้องการ เช่น บางรายอาจต้องการเป็นช่างตัดผม, ช่างไฟฟ้า, หรือช่างประปา หรือบางรายอาจต้องการซื้อแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจขนาดเล็กชุมชนของตนเองหรือต้องการเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงร้านโซวห่วยที่ขายในชุมชน หรือต้องการเปิดร้านกาแฟในชุมชน เป็นต้น


ช่องทางการสมัคร

เบื้องต้นยังทางธนาคารออมสินยังไม่ได้แจ้งช่องทางและวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน แจ้งเฉพาะช่วงที่เปิดโครงการในช่วง ต.ค. 64 เท่านั้น


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและสร้างอาชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนต้องตกงานและสูญเสียรายได้ นำเงินกู้ที่ได้ไปลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และทำให้ผู้กู้กลับมามีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับธนาคารในอนาคต


ที่มา: ธนาคารออมสิน