สายแคมป์เตรียมตัว อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้เที่ยว กางเต็นท์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป
หลังจากที่ปิดบริการงดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อุทยานฯ ทุกประเภท  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติหาดวนกรได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ดังนี้

1.ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรกำหนด ดังนี้

1.1 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.2 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม

1.3 ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม

1.4 ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)

1.5 วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.6 ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)


2.นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร

3.นักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออก อุทยานแห่งชาติหาดวนกรผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด

4.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินสูงสุด 400 คนต่อวัน

5.กำหนดให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม DMHTT  และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร.063-1421121
หรือ Facebook : 
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร