สายแคมป์เตรียมตัว! เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี เปิดให้เที่ยวได้แล้ว ตั้งแต่ 22 ก.ย. นี้เป็นต้นไปหลังจากที่ปิดบริการงดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 เจ็คคด-โป่งก้อนเส้า หรือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี จุดกางเต็นท์ยอดฮิตใกล้กรุงเทพฯ ได้ประกาศเปิดบริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2564 นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 300 คนต่อวัน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความแออัด และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมีกฎการใช้สถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • งดนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และอุปกรณ์กำเนิดเสียง เครื่องดนตรีทุกประเภท เข้ามาในศูนย์ฯ เพื่อความสงบเงียบของธรรมชาติ
  • นำขยะกลับบ้านเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า
  • ไม่อนุญาตให้มีการเข้า-ออก หลังเวลา 20.00 น.
  • งดรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีการโทรจองล่วงหน้า
  • ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) อย่างน้อย 1 เข็ม หรือต้องมีหลักฐานการตรวจว่าไม่พบโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen test (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐาน
  • หรือหายป่วยจากโควิด-19 (COVID-19) แต่ไม่เกิน 90 วัน และมีใบรับรองจากหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา


สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวในศูนย์ฯ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า มีขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. โทรจองที่เบอร์โทรศัพท์ 089-2378659 ในวันและเวลาราชการ

-แจ้งวัน จำนวนคน หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ที่ประสงค์จะมาเข้ามาใช้บริการ

-เจ้าหน้าที่จะตอบกลับแจ้งหมายเลขคิวจอง

-แจ้งความประสงค์ ลานกางเต็นท์ บ้านพัก

2. เมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ศูนย์ฯ ผ่านจุดคัดกรอง เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิ และนำหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19) แสดงต่อเจ้าหน้าที่

3. นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล ณ จุดลงทะเบียน

ที่มา Facebook : ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 เจ็คคด-โป่งก้อนเส้า