ประกันสังคมแจ้งไทม์ไลน์ โอนเงินเยียวยารอบ 2 ผู้ประกันตน ม.33 ,ม.39 และม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดและ 16 จังหวัด ในช่วงปลายเดือน ก.ย.64 นี้
สำหรับวัน-เวลา โอนเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ,มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิดังนี้

 

- ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

 

- ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่16 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง


- มาตรา 33 โอนรอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รับเงิน 2,500 บาท (รวมรอบแรก 5,000 บาท ) เริ่มโอน วันที่ 27-28 ก.ย.64

 

- มาตรา 39 โอนรอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รับเงิน 5,000 บาท (รวมรอบแรก 10,000 บาท ) เริ่มโอน วันที่ 21 ก.ย.64


- มาตรา 40 โอนรอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รับเงิน 5,000 บาท (รวม 10,000 ) เริ่มโอน วันที่ 22-23 ก.ย.64

 

- มาตรา 40 พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม โอนรอบเดียว รับเงิน 5,000 บาท (ได้รับเงินเยีวยาเดือนเดียว ) เริ่มโอน วันที่ 20-21 ก.ย.64

 

- มาตรา 40 พื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม (ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,อยุธยา) ที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ตั้งแต่ 4-24 ส.ค. 64 จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ประกันสังคมจะโอนเงินให้วันที่ 28 ก.ย.64 รวม2 รอบ จำนวน 10,000 บาทในวันเดียว

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตน ที่ได้รับสิทธิสามารถเช็คสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th


ที่มา : https://chill.travel/3nRdKzV