อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดวันที่ 1 ต.ค. 2564 นี้วันแรก มีมาตรการอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวบ้าง ตามไปดูกันเลย!หลังจากที่ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ปิดการท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว และเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ล่าสุด ทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park ได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้


ทั้งนี้ โดยปกติแล้วอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี โดยปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เน้นย้ำการท่องเที่ยวแบบ New Normal Universal Prevention for Covid-19 โดยได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

มาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

1.มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว

1.1 ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขามาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ดังนี้

1.1.1 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.1.2 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม

1.1.3 ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม

1.1.4.ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)

1.1.5 วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.1.6 ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)
ที่มา : Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park