อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก กำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม เริ่ม 16 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้

โดยมีการจำกัดนักท่องเที่ยวดังนี้

 - ลานกางเต็นท์ 400 คน/วัน
- ลานหินแตก 500 คน/ช่วงเวลา
- ลานหินปุ่ม 500 คน/ช่วงเวลา
- โรงเรียนการเมืองทหาร 200 คน/ช่วงเวลา

จำกัดพื้นที่กางเต็นท์ โดยเปิดให้จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์จำนวน 180 เต็นท์ต่อคืนเท่านั้น

สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้เลย