ประกาศ! ปิดเกาะพีพี 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ก.ย. 64 นี้ เพื่อทำความสะอาดและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงบนเกาะ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ จ.กระบี่ ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี จึงประกาศปิดเกาะ 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 18 ก.ย.นี้  หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากแคมป์คนงานก่อสร้าง  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปในวงกว้าง ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และ 8 ที่เกาะพีพี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี มีความจำเป็นต้องให้งดการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่เกาะพีพี ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ก.ย.64 เพื่อทำความสะอาดและทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงบนเกาะพีพี

ประกาศ! ปิดเกาะพีพี 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ก.ย. 64 นี้ เพื่อทำความสะอาดและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงบนเกาะ

ประกาศ! ปิดเกาะพีพี 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ก.ย. 64 นี้ เพื่อทำความสะอาดและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงบนเกาะ

ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านโครงการ Phuket Sandbox สามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ ผ่านเส้นทางเรือโดยสารของโครงการ Phuket Sandbox ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและคนในพื้นที่เกาะพีพี ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า - ออก พื้นที่เกาะพีพีในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถเดินทางเข้า - ออกพื้นที่เกาะพีพี หลังวันที่ 18 ก.ย.64 เป็นต้นไป


ที่มา : https://chill.travel/3tw2mKA