อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดให้เที่ยวได้ 10 ก.ย. นี้เป็นต้นไป ลงเล่นน้ำได้ชั้น 1-7 งดการพักแรมตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564เป็นต้นไป อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี  เปิดการท่องเที่ยวแบบไป-กลับ สามารถเล่นน้ำได้ทุกชั้น แต่ต้องสวมเสื้อชูชีพลงเล่นน้ำทุกครั้ง โดยจะต้องนำเสื้อชูชีพมาเอง หรือสามารถเช่าบริการได้ที่น้ำตกชั้นที่ 1 และยังไม่อนุญาตพักแรมในพื้นที่ 

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดให้เที่ยวได้ 10 ก.ย. นี้เป็นต้นไป ลงเล่นน้ำได้ชั้น 1-7 งดการพักแรม


ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เปิด : ทุกวัน 8.00-17.00 น.

ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 100 บาท /  เด็ก 50 บาท
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   034574222/ 034574288
พิกัด GPS : https://goo.gl/maps/o3gSCfkBHxfXV8J4A