เช็กเลย! คุณสมบัติข้อไหนบ้างที่มาเชียงใหม่แล้วไม่ต้องกักตัว

เชียงใหม่ประกาศเพิ่มให้ผู้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากจะผ่อนผันไม่ swab ไม่กักตัว ต้องได้รับวัคซีนครบตามประกาศฯ เชียงใหม่ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 31 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

การขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ประกอบด้วย 

- ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน 

- ผู้ที่มีผลการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้หลักฐานการตรวจ ATK จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกจากสถานพยาบาล  

- หากพบว่าเป็นผู้ที่มีอาการน่าสงสัย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจออกคำสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Swab ทุกราย แม้จะเข้าเงื่อนไขตามที่แจ้งแล้วก็ตาม


ส่วนการขอผ่อนผันยกเว้นไม่ต้องกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม กำหนดให้ 

- ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองขณะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หากพบว่ามีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที

สำหรับเกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จะได้รับการผ่อนผันจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย 

- วัคซีน Sinovac จำนวน 2 เข็ม

- Sino Pharm จำนวน 2 เข็ม

- Moderna จำนวน 2 เข็ม

- Pfizer จำนวน 2 เข็ม

- Sinovac+ AstraZeneca จำนวน 2 เข็ม

- Sputnik V จำนวน 2 เข็ม 

- Johnson & Johnson 

- AstraZeneca จะต้องฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน 

เช็กเลย! คุณสมบัติข้อไหนบ้างที่มาเชียงใหม่แล้วไม่ต้องกักตัว

ที่มา : https://chill.travel/3t9ogmo