ถนนสายเชียงใหม่ – เชียงราย ช่วงดอยสะเก็ดถึงแม่ขะจาน เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์!!
กรมทางหลวงขยายเส้นทางทำถนน สายเชียงใหม่ – เชียงราย ช่วงดอยสะเก็ดถึงแม่ขะจานเสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ โดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีช่องจราจรพิเศษสำหรับไต่ความลาดชัน ในช่วงที่มีความลาดชันสูงเพิ่มอีกช่องทาง  รวมทั้งงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 


ภาพการทำถนนเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย ก่อนหน้านี้


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต   กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


ที่มา Facebook : กรมทางหลวง