สรุปมาตรการคลายล็อคดาวน์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดของ ศบค. เริ่ม 1 ก.ย. 64สรุปผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการและผ่อนปรนกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ดังนี้


 • มาตรการเรื่องการเดินทาง


 • มาตรการเรื่องการเปิดร้านอาหาร


 • มาตรการเรื่องผ่อนปรนการเปิดกิจการ/กิจกรรม


สรุปมาตรการสำหรับพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด

 • ยังคงห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00 - 04.00 น.
 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ปิด 20.00 น. ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 75% ร้านมีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% และยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
 • ศูนย์การค้าเปิดให้บริการจนถึง 20.00 ยกเว้น โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องประชุม ยังไม่เปิดให้บริการ
 • ร้านตัดผมเปิดได้ เฉพาะตัดผม ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • ร้านนวด เปิดเฉพาะนวดเท้า
 • ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75%
 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน
 • สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศธ.
 • สนามกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.
 • การเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทำได้แต่ขอความร่วมมือเฉพาะที่จำเป็น


ทั้งนี้  สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม สิงห์บุรี


ที่มา : Facebook ไทยรู้สู้โควิด