อช.ภูลังกาเปิดให้เที่ยวถ้ำนาคาและน้ำตกตาดวิมานทิพย์ จองคิวผ่านแอปฯ QueQ เท่านั้น  จองล่วงหน้า 15 วัน จำกัด 168 คน
อุทยานแห่งชาติภูลังกา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคาและน้ำตกตาดวิมานทิพย์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกาฬเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19


โดยนักท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

1) นักท่องเที่ยว ต้องจองคิวผ่าน Application QueQ  เท่านั้น โดยกำหนดให้จองล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง จำกัดจำนวน ไม่เกินวันละ  168 คน

- จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพร้อมกัน (ไม่เกิน 12 คน/กลุ่ม) โดยมีอาสาสมัครนำเที่ยวที่ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้จัดเตรียมไว้แล้ว

- การจองผ่าน Application QueQ ก่อนวันเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง และจะแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง โดยระบุจังหวัดต้นทาง (ต้องไม่เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

- มีหลักฐานการรับวัคซีน (Sinovac 2 เข็ม AstraZeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน) และเข้าพื้นที่จังหวัดต้องรายงานตัวต่อ อสม. หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกรายตามมาตรการของจังหวัดบึงกาฬที่ใช้บังคับในขณะนั้น


2) นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่แตะสัมผัสทรัพยากรธรณี เช่น หินแร่ ทุกกรณี

3) นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อม และไม่มีปัญหาอุปสรรค ระหว่างการเดินทาง และก่อนการเดินทางจะมีการตรวจสุขภาพ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วประเมินว่านักท่องเที่ยวผู้นั้น อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นอันตรายต่อการขึ้นชมธรรมชาติ จะสั่งระงับการลงทะเบียนขึ้นชมฯ ทุกกรณี

4) นักท่องเที่ยวต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากการกระทำบางประการ อาจมีความผิด ตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษ


ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19 จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

**จังหวัดแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. ให้ชะลอการท่องเที่ยวไปก่อนจนกว่าสิ้นสุด "ล็อคดาวน์" หลังวันที่ 31 ส.ค. 2564**
***นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ได้แก่ Sinopharm 2 เข็ม หรือ วัคซีนไขว้ AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ใช้เป็นหลักฐานการท่องเที่ยวได้


ที่มา : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand