ไทยร่วมใจฯ แจ้งผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีน 27 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนตามกำหนดการใหม่ วันที่ 18 - 21 ส.ค. 64 นี้

ไทยร่วมใจฯ ประกาศแจ้ง ผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีน เดิมวันที่ 27 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีน ตามกำหนดการใหม่ วันที่ 18 - 21 ส.ค. 64 นี้ โดยระบบจะแสดงผลนัดใหม่ ตั้งแต่วันที่  17 ส.ค. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปสำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนและเวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดเดิม ส่วนผู้จองไว้หลัง 16 ส.ค. 64 ให้รอประกาศอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้ที่ตั้งครรภ์ สามารถวอล์กอินฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีด 12 แห่ง สอบถามโทรสายด่วน 1516

ไทยร่วมใจฯ แจ้งผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีน 27 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 ให้มาฉีดวัคซีนตามกำหนดการใหม่ วันที่ 18 - 21 ส.ค. 64 นี้

ที่มา : https://chill.travel/3ATh8gV