หลังจากที่ครม.เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6 , ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19ทั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ได้แล้วดังนี้


ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิโรงเรียนรัฐบาล
- ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/
- กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
- กรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด
- จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูล


ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิโรงเรียนเอกชน
- ตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
- ขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
- ตรวจสอบข้อมูลได้ บน 'Application สช. On Mobile' สามารถดาวน์โหลดผ่านได้ที่นี่ทั้ง ระบบแอนดรอยด์ และระบบ iOS

ในส่วนการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร คาดเริ่มจ่ายเงินให้ 31 ส.ค. 64 นี้เป็นต้นไป


ที่มา : https://chill.travel/3AP6CHt