14 จุดตรวจ RT-PCR ฟรี ในกทม. สำหรับผู้ที่มีผลตรวจด้วย Antigen Test Kit เป็นบวกเท่านั้น  นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้เลย

กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการตรวจยืนยันผลโควิด-19 หลังจากตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือรับบริการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100% สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่จุดบริการของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงขอให้โทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้ากับจุดที่ต้องการไปตรวจ (ไม่รับ walk in) 

โดยมีรายชื่อจุดตรวจและเบอร์โทรศัพท์ดังนี้

เขตจตุจักร

1. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร

โทร.0918843231

2.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

โทร.0982700825


เขตสวนหลวง

3.วัดปากบ่อ

โทร.0982700825


เขตสาทร

4.วัดสุทธิวราราม

โทร.0869573514


เขตบางคอแหลม

5.วัดไทร
โทร.0660052868


เขตหนองจอก

6.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก
โทร.0823487468, 0954703205


เขตลาดกระบัง

7.ร้านจงกั๋วเหยียน

โทร.0918843231


เขตสะพานสูง

8.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง
โทร.0918843231


เขตประเวศ

9.อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ
โทร.0982700825


เขตบางกอกน้อย

10.วัดศรีสุดาราม
โทร.0873310968


เขตทวีวัฒนา

11.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา
โทร.0871662626


เขตคลองสาน

12.จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน)
โทร.020239900


เขตบางแค

13.โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1
โทร.0960103099


เขตบางขุนเทียน

14.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน

โทร.0871662626,0863031979


สิ่งที่ต้องเตรียมไปเมื่อโทรนัดหมายแล้ว

1.นำใบผลตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 

2.นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดง เพื่อขอตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ได้ที่จุดตรวจ 14 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร