เกาะหลีเป๊ะประกาศมาตรการการล็อคดาวน์พื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - 5 กันยายน 2564 งดการท่องเที่ยว หยุดการเดินเรือ และงดการเดินทางเข้าออกเกาะหลีเป๊ะ เป็นระยะเวลา 28 วัน
หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้นั้น ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ออกคำสั่งที่ 1482/2564 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บนเกาะหลีเป๊ะ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. งดการท่องเที่ยว 

2. หยุดการเดินเรือ 

3. งดการเดินทางเข้าออกเกาะหลีเป๊ะ 

ทั้งหมดนี้เป็นระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2564 มีผลบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไป


ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดบนเกาะหลีเป๊ะทางจังหวัดสตูลได้มีมาตรการล็อคดาวน์เดินทางเข้าออก 14 วัน และพื้นที่อื่นๆ ประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 


ที่มา : https://chill.travel/3lLf1aA 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เริ่มโอน 6 สิงหาคมนี้ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือชำระเงินสบทบผ่านเคาน์เตอร์ที่ 7-11 และบิ๊กซีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดเพื่อเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)หรือเข้าระบบแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ