เปิดจองคิวตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test ฟรี ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง(สโมสรทหารบก) โดยจะต้องจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้า 1 วัน เปิดจองคิววันละ 1,000 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยังไม่มีกำหนดวันปิดรับการตรวจ)

กองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้มีการตรวจโควิด19 ออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง(สโมสรทหารบก) ถนนวิภาวดีรังสิต 

โดยมีขั้นตอนในการจองดังนี้

1.โหลดแอปพลิเคชัน QueQ ผ่านทาง App Store / Play Store หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 

2.จากนั้นเลือกบริการสาธารณะ แล้วคลิกไปที่จุดตรวจคัดกรอง สโมสร ทบ
3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเลือกวันเวลาที่ต้องการ โดยจะต้องจองคิวล่วงหน้า 1 วัน
4.ลงทะเบียนและแคปเจอร์หน้าจอรหัส 4 หลักมาแสดงด้วย


ขั้นตอนในการเข้ารับตรวจคัดกรอง

1. วันตรวจมาก่อนเวลานัด 15 นาที และเข้ารับการ swab ที่รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน
2. รอผล 30 นาที แจ้งผลตรวจพร้อมใบรายงาน 

ถ้าไม่พบเชื้อกลับบ้าน

แต่ถ้าพบเชื้อ จะเข้าสู่กระบวนการดูแลต่อไป

ที่มา : กรมแพทย์ทหารบก