ชี้เป้าจุดตรวจโควิดฟรี ทั้งแบบ Swab/Antigen Test Kit  ในพื้นที่ กทม. วันนี้ - 31 ส.ค. เช็คที่นี่เลย

1.ลานกีฬาพัฒน์ 2  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี ตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก (Swab) 
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2564
แจกคิว วันต่อวัน หน้าจุดตรวจจำนวน 500 คิว ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
โทร : 023544212


2.ลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร เขตพระนคร 
วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564
แจกคิว ล่วงหน้า 1 วัน ทางแอปพลิเคชัน QueQ จำนวน 400 คิว
ตรวจด้วย เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากผลออกมาเป็นบวกหรือติดเชื้อ จะตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR
โทร : 022818921 / 022818124-25


3.วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก (Swab) 
วันที่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564  - 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
แจกคิว ล่วงหน้า 1 วันทางแอปพลิเคชัน QueQ ตั้งแต่ 6.00 น.
แจกคิว หน้าจุดตรวจ ตั้งแต่เวลา 8.00น.(เฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
จำนวน 800 คิว / วัน
โทร : 022942393 / 022942397


4.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564
แจกคิว วันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.
ตรวจด้วย เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากผลออกมาเป็นบวกหรือติดเชื้อ จะตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR
จำนวน 700 คิว / วัน
โทร : 02836999 ต่อ 3621,3622 
Line : @wmcgi


5.มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตธนบุรี
วันที่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
แจกคิว ล่วงหน้า 1 วันทางแอปพลิเคชัน QueQ
จำนวน 600 คิว / วัน
โทร : 024650025 / 024651292


6.ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค
วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
แจกคิว ล่วงหน้า 1 วันทางแอปพลิเคชัน QueQ ตั้งแต่เวลา 6.00 น.
จำนวน 600 คิว / วัน
โทร : 0224546001 / 0224553870

7.วัดศรีสุดารามวรวิหาร ร่วมกันกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
วันที่ 28 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2564
 จองคิวผ่าน App QueQ ยื่นเอกสารก่อนเวลานัด 30 นาทีเอกสารที่ต้องใช้

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
2.ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน