มาดูวิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมกันรายละเอียดของแต่ละธนาคารตามนี้เลย

 

ธนาคารกสิกรไทย
1. เข้าแอปฯ K-Plus
2. เลือกบริการอื่น ๆ
3. เลือกพร้อมเพย์
4. เลือกลงทะเบียนแก้ไข
5. เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน
6. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยัน


ธนาคารไทยพาณิชย์
1 เข้าแอปฯ SCB EASY
2 เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”
3 ยอมรับเงื่อนไขและกด“ ถัดไป”
4 เลือกบัตรประชาชน
5 เลือกบัญชีที่จะผูกพร้อมเพย์และกด “ผูกบัญชี”
6 เมื่อผูกสำเร็จให้กด “เสร็จ”


ธนาคารกรุงไทย
1. เข้าแอปฯ Krungthai NEXT
2. เลือก “บริการธนาคาร”
3. เลือก “บริการพร้อมเพย์”
4. เลือกบัญชีแล้วเลือก “ผูกพร้อมเพย์”
5. เลือกผูกด้วย “เลขประจำตัวประชาชน”
6. ยืนยันข้อมูล


ธนาคารกรุงเทพ
1 เข้าแอปฯ Bualuang MBanking
2 เลือกเมนู“ เพิ่มเติม” เลือก“ พร้อมเพย์”
3 ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก
4 เลือก " ลงทะเบียน"
5 อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกดยอมรับ
6 เลือกระบุเลขประจำตัวประชาชนจากนั้นกด“ ต่อไป”
7. เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินกด “ต่อไป”
8. เลือก “เปิดใช้บริการ" เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับข้อความแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น
9. ยืนยันเบอร์มือถือระบุรหัสครั้งเดียว (OTP)
10. กด “ ยืนยัน” เพื่อลงทะเบียนจนเสร็จ


ธนาคารออมสิน
1. เข้าแอปฯ MyMo
2. กดที่ปุ่มสามขีดด้านซ้ายของหน้าจอ
3. เลื่อนลงและเลือก “เมนู GSB พร้อมเพย์”
4. กดปุ่มลงทะเบียนและยอมรับข้อตกลง
5. เลือกผูกกับเลขบัตรหรือเบอร์มือถือ
6. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์


 ธนาคารกรุงศรี
1. เข้าแอปฯ Krungsri
2. เลือกเมนู “กรุงศรีพร้อมเพย์”
3. เลือกลงทะเบียนระบบจะดึงหมายเลบัตรประชาชน/เบอร์มือถือที่ผูกกับผู้ใช้งานนั้น ๆ ขึ้นมาแสดงเพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือก “ดำเนินการ”
4. ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยัน”


ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1. แสดงบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่
2. แจ้งเลขบัตรประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกบัญชี
3. ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนและลงนามเสร็จสิ้นการทำรายการ


ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)
1. เข้าแอปฯ ttb touch
2. กดปุ่มเมนูซ้ายมือบนแล้วกด“ ตั้งค่า” กด “บริการพร้อมเพย์”
3. กด “ถัดไป” เพื่อลงทะเบียน
4. เลือกปุ่ม “เปิด” เบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชน แล้วกด “ถัดไป”
5. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกเพื่อรับเงินโอนแล้ กดปุ่ม “ ตกลง”
6. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกด “ ยืนยัน”ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
1. เข้าแอป LH Bank M Choice
2. Log in เข้าสู่ระบบ เลือก Promptpay
3. ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลง แล้วกด Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไข
4. เลือกประเภทการสมัครใช้บริการ ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน:Registration via ID Card
5. ระบบแสดงหน้าจอเพื่อบันทึกข้อมูลผู้สมัครตามแต่ละประเภทการสมัคร
6.กดปุ่ม Next ระบบแสดงหน้าจอเพื่อยืนยันการบันทุกรูป
7. กดปุ่ม Enter OTP เพื่อ ขอรหัสยืนยันการทำรายการ
8. นำรหัส OTP 6 หลักมาบันทึกในช่อง Enter OTP และกด NEXT เพื่อยืนยันรายการ


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1. สมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM ไอแบงก์
2. สอดบัตรและใส่รหัส 6 หลัก
3. เลือกพร้อมเพย์
4. เลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์
5. เลือกประเภทการลงทะเบียน
6. เลือกทำรายการด้วยบัตรประชาชน
7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน และกดยืนยันรับสลิปเป็นหลักฐาน


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน
สิ่งที่ต้องเตรียม
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
- เบอร์มือถือ


ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ลูกค้ามีอยู่และเป็นบัญชีประเภทบุคคล
- สมัครได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา


ธนาคารทิสโก้
สมัครพร้อมเพย์ผ่าน TISCO Mobile Banking, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศธรรมดา
- สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของบุคคลธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี


ธนาคารไทยเครดิต
สมัครพร้อมเพย์กับสาขาธนาคาร
- บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
- สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการลงทะเบียน
- แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
- รับใบคำขอลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ฯ
- ลูกค้าลงนามในช่อง “ลงทะเบียน”
- เสร็จสิ้นการลงทะเบียน


ธนาคารยูโอบี

สำหรับเอกชนที่ต้องใช้
-สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี
-บัตรประจำตัวประชาชน
-เบอร์โทรศัพท์มือถือ
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เริ่มโอน 6 สิงหาคมนี้ เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด .... อ่านต่อได้ที่ : https://www.chillpainai.com/scoop/13712

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือชำระเงินสบทบผ่านเคาน์เตอร์ที่ 7-11 และบิ๊กซีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ https://www.chillpainai.com/scoop/13709/