สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ทั้งติดเชื้อรายใหม่และเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.กรอกข้อมูล/ลงทะเบียนได้ที่นี่>>https://crmsup.nhso.go.th/ 

2.หรือเข้าทาง line โดย เพิ่มเพื่อน @nhso กดเมนู ลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation ได้เช่นกัน

สำหรับสิ่งที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

1.ประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง
2.อาหาร 3 มื้อ
3.ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้
4.ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ
5. ประสานส่งต่อรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ