จากที่ทาง ศบค. ได้ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใหม่ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสงขลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ประชาชนเลี่ยงจำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น เว้นแต่ เดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็น อาหาร ยา รับบริการทางการแพทย์ รับวัคซีน หรือออกทำงานที่ไม่สามารถ WORK FROM HOME ได้

ซึ่งจะมีผลวันแรกคือวันที่ 20 กรกฎาคมเป็นต้นไป

โดยได้กำหนดแนวในการเดินทางสำหรับผู้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางดังนี้

1.แสดงเอกสารหลักฐานอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ
2.หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ที่ด่านตรวจ
3.หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ>>https://covid-19.in.th/ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ

1. เปิดเว็บไซต์ >>https://covid-19.in.th/

จากนั้นคลิกปุ่มสีแดงเพื่อกรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง

2.กรอกชื่อจริง นามสกุลจริง เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์(ไม่ต้องกรอกก็ได้) พร้อมพื้นที่ต้นทาง และพื้นที่ปลายทาง


3.ระบุเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นการระบุเวลาสำหรับวันนี้เท่านั้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดแบบวันต่อวัน ไม่สามารกรอกล่วงหน้าสำหรับวันถัดไปได้

4.เมื่อกรอกเสร็จเราจะได้รับคิวอาร์โค้ด ที่แสดงชื่อ เลขบัตรประชาชน พร้อมระบุเวลาออกเดินทางและเวลากลับ พร้อมกับเหตุผลในการเดินทางโดยเราจะต้องทำการเซฟภาพหน้าจอเก็บเอาไว้ เพื่อแสดงหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อโดนเรียกตรวจ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อาจจะขอดูบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง 

และสำหรับใครที่ต้องเดินทางพร้อมครอบครัวก็สามารถกรอกข้อมูลแทนได้ แต่ต้องเซฟหลักฐานเก็บไว้ให้ครบทุกคนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนใครที่ลืมเซฟเก็บไว้ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ค่ะ