เพิ่มจุดตรวจโควิด ฟรี! รับ Walk-In วันละ 5,000 คน แบบ Antigen Test Kit ณ สถาบันธัญญารักษ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. ร่วมกับรพ.มหาราชนครราชสีมา และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) หรือสถาบันธัญญารักษ์ เพิ่มจุดตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจแอนติเจน เทสท์ คิท (รู้ผลใน 30 นาที) โดยรับ Walk-In วันละ 5,000 ราย ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 7 วัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 21 กรกฎาคม 2564 (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00-16.00 น. 

นำบัตรประชาชนมาตรวจได้ที่ 

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) หรือสถาบันธัญญารักษ์ ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  (บริเวณโดมอเนกประสงค์หลังตึกอำนวยการ)

เพิ่มจุดตรวจโควิด ฟรี! รับ Walk-In วันละ 5,000 คน แบบ Antigen Test Kit ณ สถาบันธัญญารักษ์

ที่มา : https://chill.travel/3i55kAg