จังหวัดกาญจนบุรีประกาศล็อคดาวน์อำเภอสังขละบุรี ห้ามเข้า-ออกพื้นที่เป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันนี้วันแรก ตั้งแต่ 9-22 ก.ค. 2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ล่าสุด ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งล็อคดาวน์อำเภอสังขละบุรี ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  9-22 ก.ค. 2564 โดยประกาศปิดพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่จุดตรวจจงอั่ว ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิเป็นต้นไป ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ และการขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า-ออก บริเวณหมวดการทางสังขละบุรี

พร้อมสั่งปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว), ปิดตลาดนัดในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี (ยกเว้นตลาดสด), งดการเดินรถโดยสารประจำทาง ช่วงกาญจนบุรี-สังขละบุรี (ยกเว้นสาย 8203 ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ อนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติทั้งเที่ยวไป-กลับ) และประกาศเคอร์ฟิวส์ ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.