อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 64 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้เที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 

-หาดนพรัตน์ธารา
-หาดอ่าวนาง
-สุสานหอย 75 ล้านปี
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาค
-อ่าวไร่เล
-ทะเลแหวก
-เกาะปอดะ
-เกาะพีพีดอน
-และชายหาดต่างๆ ในเขตอุทยานฯ ที่อยู่บนฝั่ง


2.แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้เที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่

-เกาะไม้ไผ่
-เกาะพีพีเล (อ่าวปิเละ หน้าถ้ำไวกิ้ง แหลมจ้องฯลฯ)


3.จุดดำน้ำลึกที่เปิดให้ทำกิจกรรมดำน้ำลึกได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

-เกาะสี่
-เกาะห้า
-เกาะค่อม
-เกาะทะลุ
-เกาะยาวาซำ
-เกาะยาวาบน
-แหลมตง
-อ่าวโละลานา
-อ่าววังหลง
-อ่าวสามหาด
-อ่าวนุ้ย


4.จุดดำน้ำลึกที่เปิดให้ทำกิจกรรมดำน้ำลึกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

-มัชรูร็อค
-อ่าวพาหลง
-อ่าวมาหลง
-แหลมมาหยา
-มาหยาใต้
-แหลมจ้อง
-ปิเละวอล
-ถ้ำไวกิ้ง
-เรือจมเกล็ดแก้ว
-กะรังแห้ง
-เกาะบิด๊ะ

5.จุดดำน้ำลึกที่ไม่เปิดให้ทำกิจกรรมดำน้ำลึก 
ได้แก่ เกาะแม่อุไรเนื่องจากเกิดหินถล่มซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว

6.อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะสะมะ เกาะยูง หินกลาง ยังไม่มีกำหนดเปิด

ที่มา : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี