กรุงเทพมหานคร เปิดหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 จุดฟรี โดยประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

โดยมีจุดให้บริการดังนี้

1.สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
2.วัดอยู่ดีบำรุงธรรม(วัดออเงิน) เขตสายไหม
3.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
4.ลานกีฬาแสงทิพย์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา
5.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่
6.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน


เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
2.ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ