ปิดให้บริการหาดชั่วคราว ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ททท. สำนักงานพัทยา แจ้งข่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  พื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี จึงขอปิดให้บริการในพื้นที่ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย จึงจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งทั้งนี้หาดในเขตพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดน้ำใส หาดนางรอง หาดเตยงาม หาดสอ  เกาะขาม เกาะแสมสาร หาดดงตาล หาดเทียนทะเล หาดกินรี หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ปิดให้บริการหาดชั่วคราว ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ปิดให้บริการหาดชั่วคราว ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีรี

และจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งจเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย


ที่มา : https://chill.travel/3wXQzph