เตือนแล้วนะ! ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่น ปรับ 2,000-10,000 บาท จำคุกสูงสุด 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับช่วงนี้ฝนตกบ่อย อาจมีน้ำขังตามถนนอยู่ตามจุดตามๆ บนท้องถนน สำหรับใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนต้องระวังด้วยนะ เพราะถ้าขับรถมาไม่ทันมอง ขับเร็วแล้วน้ำบนถนนกระเด็นสาดใส่ผู้ร่วมทาง บอกเลยว่ามีโทษ! โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (8) ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์ที่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ จะเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : MGR ONLINE