กทม.คลายล็อก 8 กิจการ สามารถเปิดให้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกทม. ประกาศผ่อนคลายกิจกรรม 8 ประเภท สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (21 มิถุนายน 2564)

1.สระว่ายน้ำสาธารณะ 

2. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ บานาน่าโบ๊ท โดยต้องจำกัดจำนวนคนเข้าเล่น และเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถจัดแข่งขันแต่ไม่ให้มีผู้ชมในสนาม 

3. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์

4. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้รับประทานในร้านได้ถึง 23.00 น. ไม่อนุญาตให้ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน และต้องมีการจำกัดจำนวนคนในร้าน โดยร้านที่มีห้องปรับอากาศให้มีคนนั่งรับประทานภายในแค่ 50% ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น และยังคงเน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างตามเดิม 2 เมตร หากไม่ถึง 2 เมตรแต่ไม่น้อนกว่า 1 เมตร ต้องมีฉากกั้น และพื้นที่รอคิวต้องจัดยืนหรือนั่งห่างกัน 1 เมตร


6. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่ตั้งอนู่กลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในร่มแต่ถ่ายเทอากาศได้ดี อนุญาตให้เปิดให้บริการถึงเวลา 21:00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชมในสนาม ส่วนร้านอาหาร คลับเฮ้าส์ หรือสโมสรภายในสนามกีฬาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ควบคุมร้านอาหาาและเครื่องดื่ม

สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

7. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ

8. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆ จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน 

*กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่อก่อน

**ส่วนกรณีมีผู้เข้าร่วมงานเกิน 500 คนให้ขออนุญาตกับทางสำนักอนามัย กทม.ก่อน โดยยื่นแผนงานแล้วมาตรการควบคุมโรคประกอบด้วย

ทั้งนี้ยกเว้นกิจกรรมของภาครัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค


ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ