เกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรีประกาศที่ 3/7 : เปิดการท่องเที่ยวเกาะล้านในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

เรือโดยสารท่าเรือหน้าบ้าน กลับมาเดินเรือตามตารางปกติทุกรอบทุกเที่ยว

กำหนดเปิดเกาะล้าน ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรี

เน้นย้ำ!! เดินทางเข้าเกาะล้าน 14-30 มิ.ย.64 

ต้องแสดงบัตรประชาชน/พาสปอร์ต /บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้  ณ จุดคัดกรองท่าเรือพัทยา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว 

เกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรี

เรือโดยสาร 

ตารางเดินเรือท่าเรือหน้าบ้าน

ออกจากพัทยา       ออกจากเกาะล้าน

7:00 น.                   6:30 น.

10:00 น.                 7:30 น.

12:00 น.                 9:30 น.

14:00 น.               12:00 น.

15:30 น.               14:00 น.

17:00 น.               15:30 น.

18:30 น.               17:00 น.

                              18:00 น.


ท่าหาดตาแหวน

ออกจากพัทยา 09.00  และ 11.00

ออกจากเกาะ 15.00 และ 17.00 

เกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรี

กิจกรรม/กิจการใดที่ทำได้ ไม่ได้เกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรีเกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรีเกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรีเกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรี

เกาะล้านเปิดแล้ว! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการของจังหวัดชลบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก :ข่าสารเกาะล้านและเรือโดยสารพัทยา-เกาะล้านท่าเรือหน้าบ้าน